เพลง ริมฝั่งโขง แม่น้ำมหัศจรรย์

เพลง สถาปนา พุทธอุทยาน

แม่น้ำหมื่นสายในโลกนี้ มีเพียงสายเดียว ช่วงเดียว ที่มหัศจรรย์

ริมฝั่งโขง แม่น้ำมหัศจรรย์ งามดั่งสวรรค์ วันสถาปนา …

เพลงสถาปนาพุทธอุทธยาน

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *